ประวัติเลขศาสตร์

ประวัติเลขศาสตร์

เลขศาสตร์ (Numerology) เป็นระบบการศึกษาและวิเคราะห์ตัวเลขและตัวหมายต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์และสุขภาพของมนุษย์…