โหราศาสตร์กับดวงดาว

โหราศาสตร์กับดวงดาว
ดาวดาวกับตัวเลข

การเรียนโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น 7ตัว หรือ จักราศรี จำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายของดาวให้คล่องแคล่ว ความความหมายของดาวก็มีมากมายในช่วงแรกๆที่เรียนจะต้องท่องจำให้ได้ แล้วหากได้ลองพยากรณ์ไปสัก 100 ดวง คุณจะตกผลึกได้เองโดยจำแต่หลักการ ในตำราเลขศาสตร์ท่านให้ความหมายในดาวแต่ละดวงที่บอกถึงเจ้าชะตาเป็นเรื่องๆคือ

  1. บุคลิกภายนอก
  2. ลักษณะนิสัย
  3. อาชีพ
  4. สถานที่
  5. ธาตุ
  6. ทั่วไป ได้แก่ สี ต้นไม้ อัญมณี

ในตำรามหาทักษา ท่านได้อธิบายเรื่องการกำเนิดดาวแต่ละดวง และเวียนไปสถิตในตำแหน่งต่างๆ ตามกำลังที่การกำเนิดนั้นมีแรงส่งออกไป และออกมาเป็นแผนผังตาราง 9 ช่อง เรียกว่าทักษามหาภูติซึ่งจะกล่าวในบทต่อๆไป

ความหมายของดาวในบทนี้จะให้ไว้พอสังเขปก่อน ค่อยๆจำแล้วจะค่อยๆลงรายละเอียดมากขึ้น จะได้ไม่ท้อไปเสียก่อน โดยแทนตัวเลขเป็นดวงดาว และความหมายประจำดวงดาวต่างๆดังนี้

เลข ๑ ดาวอาทิตย์ หมายถึงความเป็นผู้นำ ให้ความร้อน ความอบอุ่น ใครมีมากก็จะหัวร้อนไว น้อยไปก็ใจเย็น มักเป็นผู้ตาม
เลข ๒ ดาวจันทร์ หมายถึงความอ่อนโยน มีจิตเมตตา มีมากไปก็เวิ่นเว้อ โลเล ไม่มั่นคง น้อยไปก็แข็งกระด้าง ห้วนๆทื่อๆ
เลข ๓ ดาวอังคาร หมายถึงความขยันขันแข็ง มีมากไปก็ไปอยู่กับงาน กับเพื่อนฝูงไม่ค่อยดูแล มีน้อยไปก็เฉื่อยชา ซื่อ
เลข ๔ ดาวพุธ หมายถึงคำพูด มีมากก็พูดเพื่อประโยชน์ส่วนตนมาก มีน้อยก็พูดไม่เก่ง เสียงเบา
เลข ๕ ดาวพฤหัสบดี หมายถึงสติปัญญา ความรู้อันทรงภูมิ มีมากก็จะยึดหลักการและเหตุผลมากไม่ฟังใคร มีน้อยก็ไม่ค่อยมีเหตุผล
เลข ๖ ดาวศุกร์ หมายถึงกิเลส ทรัพย์สมบัติ มีมากก็รักสนุกเที่ยวเก่ง รักสวยรักงาม มีน้อยก็เก็บตัว อะไรก็ได้
เลข ๗ ดาวเสาร์ หมายถึงความเนิ่นช้า เก่าแก่ มีมากก็ยืดเยื้อไม่จบสักที มีน้อยก็ไม่ค่อยมีความอดทนทำอะไรจับจด
เลข ๘ ดาวราหู หมายถึงความหุนหันพลันแล่น พลิกแพลงเก่ง มีมากก็ตัดสินใจทำอะไรเร็วไม่คิดถึงผลลัพธ์ มีน้อยก็นิ่งๆ
เลข ๙ ดาวเกตุ หมายถึงความไม่แน่นอน คาดหวังอะไรมักไม่ได้ ส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ความหมายให้จำเป็นหัวข้อหลักๆไว้ เพราะเวลาเราไปอ่านหลายๆตำรา หลายอาจารย์ท่านก็จะลงรายละเอียดไม่เหมือนกัน แต่ก็จะมีเค้าโคลงตามหัวข้อหลัก เป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้กับหลักวิชาชั้นสูงอื่นๆได้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *