ประวัติเลขศาสตร์

ประวัติเลขศาสตร์

เลขศาสตร์ (Numerology) เป็นระบบการศึกษาและวิเคราะห์ตัวเลขและตัวหมายต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์และสุขภาพของมนุษย์ โดยเลขศาสตร์ใช้ตัวเลขเพื่อตีความหมายและพยากรณ์สำหรับบุคคลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบ่งบอกว่าตัวเลขสามารถแสดงถึงลักษณะบุคคลของคนนั้น ๆ หรือความเป็นอยู่ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรอบข้าง คนรัก ปัจจุบันนิยมนำมาใช้ทำนายเบอร์มือถือ บ้านเลขที่ บัตรประชาชน 

การเริ่มต้นของเลขศาสตร์ไทย เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ ที่โหราจารย์รุ่นก่อนๆได้สอนแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เลขศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น บ้างก็แต่งเป็นเรื่องราว เป็นนิทาน ให้เรียนและจำจำได้ง่าย เป็นพื้นฐานของการทำนายดวงในโหราศาสตร์แขนงต่างๆ

การใช้เลขศาสตร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ อย่างไรก็ตาม การใช้เลขศาสตร์มีความหลากหลายและไม่มีระเบียบหรือมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่มาจากเลขศาสตร์ แต่ใช้ข้อมูลทางสถิติมาใช้ทำนาย

ทั้งนี้, การใช้เลขศาสตร์ไทยยังคงมีหลายๆอาจารย์นำมาใช้ เพื่อวิเคราะห์ชีวิต เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ หรือใช้เลขศาสตร์เพื่อตรวจสอบฤกษ์งามยามดี สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนประวัติความเป็นมาเท่าที่ผู้เขียนเรียนมามีความคล้ายคลึงจากตำราพรหมชาติ ที่มีความลึกซึ้งทั้งถ้อยคำ และโคลงกลอนสัมผัสกันอย่างสละสลวย

สมัยผู้เขียนเริ่มเรียน ก็เริ่มจากเลขศาสตร์นี้เป็นพื้นฐาน และนำมาต่อยอดใช้กับโหราศาสตร์หลายๆแขนงได้ ซึ่งหากสามารถจดจำพื้นฐานเลขศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ ก็สามารถทำนายได้อย่างลึกซึ่งได้แล้ว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *